GroenLinks en D66: schrap het verbranden van biomassa uit de gebiedsvisie Waal Energie

GroenLinks en D66 zijn trots op de gebiedsvisie Waal Energie. Het belooft een toonbeeld van duurzaamheid te worden. Beide partijen hebben echter grote moeite met het opnemen van biomassa als onderdeel van de warmtecentrale van het terrein.

Daan Moerkerk (GroenLinks):“De voordelen wegen niet op tegen de nadelen. Binnen de wetenschap heerst er bovendien twijfel over de duurzaamheid van het verbranden van biomassa. Daarom dienen we een amendement (tekstwijzigingsvoorstel) in waarin we dit onderdeel schrappen uit de gebiedsvisie.”

Biomassa is een breed begrip en dat maakt de discussie over de duurzaamheid ervan ingewikkeld. Daarom zijn in de gebiedsvisie strenge randvoorwaarden opgenomen. D66 en GroenLinks zijn het er over eens dat biomassa uit de regio duurzamer is dan biomassa uit de Baltische Staten en de VS, waarover de laatste weken veel geschreven wordt in de media. Toch bleven er zorgen:

  • De uitstootnormen van een biomassacentrale zijn soepeler dan die van een kolencentrale
  • Het is onduidelijk of er voldoende regionale biomassa is voor alle warmtecentrales
  • Er is nog geen goed certificeringssysteem om de herkomst van biomassa te achterhalen
  • Feitelijk wordt er bij de verbranding van biomassa nog steeds CO2 uitgestoten

Daarom heeft biomassa inzetten als grondstof in plaats van als brandstof voor beide partijen de grote voorkeur. Lusanne Bouwmans (D66): “Alleen als we biomassa op een slimme manier als grondstof gebruiken, dragen we bij aan een duurzamer Nijmegen. Het grootschalig verbranden van biomassa lost het klimaatprobleem niet op.”

Beide partijen benadrukken dat ENGIE een prachtige visie heeft opgesteld: windmolens, vele zonnepanelen, accu’s voor de scheepvaart, plannen voor aardwarmte en warmte uit de Waal tonen dat aan. Ook heeft ENGIE geluisterd naar de wensen van omwonenden en andere betrokkenen. Zo komt er een omgevingsfonds, waarbij de omgeving geld krijgt voor verbetering van de wijk. Omwonenden kunnen mee-investeren in delen van het terrein, dat ook nog eens een groen en open karakter krijgt. Deze mooie visie wordt echter overschaduwd door een kleine passage over een mogelijke bio-warmtecentrale en dat is doodzonde.

Voor GroenLinks en D66 is het volstrekt helder dat de eventuele toepassing van biomassa als tijdelijke energiebron te allen tijde moet bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot. Hier in Nijmegen, maar ook in de rest van de wereld. Het verbranden van bossen uit het buitenland draagt daar zeker niet aan bij en dat is voor beide partijen dan ook onbespreekbaar. Ook aan het verbranden van regionale biomassa, zoals nu is voorgesteld, kleven vele bezwaren. Door hierover duidelijkheid te scheppen in de Gebiedsvisie Waal Energie, dragen we zorg voor een echt duurzame ontwikkeling van het ENGIE terrein. Een project waar Nijmegen trots op mag zijn!