Goedkoop parkeren voor zorgverleners

GroenLinks Nijmegen vindt dat zorgverleners goedkoop moeten kunnen parkeren. Een motie die de fractie daar bij de raadsvergadering afgelopen woensdag voor indiende werd met algemene stemmen aangenomen. Vanaf 1 januari maakt de gemeente gebruik van een digitaal vergunningensysteem. Mantelzorgers kunnen in dat systeem 400 uur per jaar parkeren voor 20 cent per uur. De motie regelt dat ook andere zorgverleners van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. Dat is vooral belangrijk voor Nijmegenaren die gebruik maken van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of van zorg in natura.

 

Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst van GroenLinks: "We zijn erg blij dat de Raad dit plan steunt. Er wordt landelijk veel bezuinigd op zorg, maar in Nijmegen willen we dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft. PGB-gebruikers moeten hun budget kunnen besteden aan de hulpverleners die ze inhuren en niet aan parkeerkosten."