Gezocht: 4 fractievolgers

Wil jij met ons samenwerken aan een mooie stad?

GroenLinks Nijmegen is een actieve politieke partij met 8 raadsleden, 2 wethouders en 2 fractievolgers. Nijmegen is een echte GroenLinks stad, veel inwoners delen met ons de idealen voor een stad met meer duurzaamheid, meer empathie en waar we eerlijk delen. Ons team zoekt ter versterking 4 fractievolgers.

Je draait als volwaardig fractielid mee in ons politieke team. Dat betekent dat je namens GroenLinks het woord voert op de politieke avond over specifieke onderwerpen, met bewoners spreekt, op werkbezoek gaat: kortom onze partij vertegenwoordigt. Je gaat veel leren en meemaken!

Wij bieden:
Je maakt deel uit van een gedreven en enthousiast fractieteam. Je kunt van ons verwachten dat we je inwerken, begeleiden en uitdagen om met goede GroenLinks voorstellen te komen. In onze fractie heb je een volwaardige plaats en telt je mening. Je maakt kennis met veel mensen binnen en buiten de politiek en kan je verder ontwikkelen als politicus. Voor politieke avonden waarop je daadwerkelijk het woord voert, krijg je een financiële vergoeding.

Wij vragen van jou:
Om volwaardig mee te draaien in ons team en verwachten daarbij een inzet van tenminste 10 uur per week. Je hebt een heldere kijk op Nijmegen en kunt die vertalen naar concrete plannen en ideeën, liefst zo creatief mogelijk en met draagvlak bij andere partijen in de stad. Je kunt duidelijk het woord voeren in de raad, in de stad en in de media. Je hebt bij voorkeur specifieke kennis van een beleidsterrein en hebt een netwerk in Nijmegen of bouwt dit graag op. Bij dit alles geldt dat we je gericht ondersteunen en mogelijkheden voor training en coaching bieden. Je bent aanspreekbaar op je functioneren en kunt samenwerken in een team. Je kunt je vinden in de standpunten van GroenLinks en bent lid van GroenLinks of bent bereid dat te worden.

Over de procedure:
Onze voorkeur gaat uit naar mensen die ons team veelzijdiger maken. In ervaring, leeftijd, achtergrond of anderszins. Heb je interesse? Stuur dan een korte motivatiebrief naar fractie@groenlinks.nijmegen.nl. We horen graag uiterlijk 31 maart van je. De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 5 en 7 april overdag. Tijdens onze Algemene Leden Vergadering op donderdagavond 13 april kunnen de kandidaten zich presenteren. Aansluitend volgt een verkiezing waarna de gekozen fractievolgers aan de gemeenteraad ter benoeming worden voorgelegd. De benoeming geldt tot de komende gemeenteraadsverkiezing in maart 2018.