Gereguleerde hennepteelt: ja! Maar wel onder realistische voorwaarden.

Als GroenLinks zijn we altijd groot voorstander geweest van legale wietteelt. We juichen stappen naar een experiment met het reguleren wietteelt dan ook van harte toe. De kwaliteit van softdrugs wordt controleerbaar en het helpt om criminaliteit te bestrijden en onveilige situaties met illegale kwekerijen tegen te gaan.

In een brief aan de gemeenteraad beschrijven Nijmeegse coffeeshophouders hun ernstige zorgen over de uitvoerbaarheid van het geplande experiment.

Raadslid Marieke Smit:

´Als GroenLinks delen we deze zorgen over de haalbaarheid. We vrezen dat het experiment hierdoor bij voorbaat geen kans van slagen heeft. Met name wat betreft de verplichte handhaving van het ingezetenencriterium in grensgemeenten als Nijmegen.´

Het ingezetenencriterium schrijft voor dat coffeeshops alleen softdrugs mogen verkopen aan mensen die in Nederland wonen en dit kunnen aantonen. Het huidige beleid laat nu ruimte voor maatwerk omtrent de handhaving van dit criterium. In Nijmegen kiezen we bewust voor het beperken van handhaving hierop omdat strengere handhaving in het verleden juist leidde tot meer overlast en straatcriminaliteit.

Hiernaast begrijpen we ook dat de coffeeshops grote nadelen zien in de voorwaarden van de begrensde duur van de proef en beperking in het assortiment. Dit zou de slaagkans van een eventueel experiment ernstig beperken. GroenLinks stelt daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Nijmegen is voorstander van een experiment met gereguleerde wietteelt en heeft aangegeven als voorbeeldgemeente mee te willen werken met een landelijke pilot. Kan het college vertellen wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van dit experiment en welke rol de gemeente Nijmegen hierin heeft?
  2. Als gemeente Nijmegen kiezen we er bewust voor om het ingezetenen criterium maar beperkt toe te passen. Staat het college nog steeds achter deze keuze en is zij van plan om ook tijdens een pilot op dezelfde manier te blijven handhaven? En is zij het met GroenLinks eens dat het strenger handhaven nog steeds leidt tot meer overlast en straatcriminaliteit?
  3. Deelt het college de zorgen van GroenLinks en de coffeeshophouders over de haalbaarheid van het experiment onder de voorwaarden zoals die nu door het kabinet zijn geschetst?
  4. In hoeverre hebben gemeenten, zoals Nijmegen, die willen meewerken aan het experiment inspraak over de voorwaarden van de pilot?
  5. En in hoeverre hebben de voorwaarden van het kabinet invloed op de bereidheid van Nijmegen om met de pilot mee te willen doen?

 

* Afbeelding op basis van foto door Jennifer Martin [CC BY-SA 4.0 ], from Wikimedia Commons