Gemeenteraadsverkiezingen 2018: GroenLinks zoekt kandidaten!

Op 21 maart 2018 gaat Nijmegen -jij hopelijk ook- naar de stembus. We kiezen dan een nieuwe gemeenteraad. Hieronder vind je de vacatures met informatie voor kandidaten voor de verkiezingslijst en kandidaten voor het wethouderschap.

Onze stem = uw stem  

Kandidaten voor de gemeenteraad

GroenLinks wil Nijmegen en haar raad nog Groener, Socialer en Diverser maken. We zoeken daarom verschillende kandidaten voor de gemeenteraad:

 

  •  politiek allrounders voor de kernfractie
  •  (toekomstige) raadsleden met specialistische kennis en vaardigheden voor de bredere fractie, en mensen die vanaf een lager plekje op de lijst:
  •  mee willen helpen met de campagne
  •  hun geluid willen laten horen en de oren en ogen van de GroenLinks-fractie willen zijn voor de komende jaren.

Kortom, je hoeft nog geen doorgewinterd politicus (v/…/m) te zijn om je interesse te tonen voor een plek op de GroenLinks-kandidatenlijst.

We zoeken vooral een goed team! Geen enkele kandidaat is perfect, maar samen vormen ze – met jou? – een sterk team. Een sterk team is een divers team. Dus we willen diversiteit in sociale en politieke vaardigheden, in thematische en inhoudelijke kennis, en in achtergronden, netwerken en perspectieven. Uiteraard verwachten we van je dat je progressief, positief en integer bent. Bekijk hier het volledige teamprofiel.

De procedure
Je kunt je tot uiterlijk 29 augustus 2017 verkiesbaar stellen bij de kandidatencommissie van GroenLinks Nijmegen onder vermelding van ‘kandidaatstelling vanaf plek ...' (2 of lager). We ontvangen graag je motivatiebrief, CV en (volledig ingevulde) integriteitsverklaring. Op basis hiervan hoor je of je wordt uitgenodigd voor de selectiegesprekken die in september zullen plaatsvinden.

Heb je interesse of ken je iemand die zich zou moeten kandideren? Hier vindt je meer informatie over de procedure en verwachtingen.
Ken je mensen waarvan je denkt dat GroenLinks eens bij hen moet polsen of ze interesse hebben? Stuur dan een berichtje aan onze scoutcommissie.

Wie worden wethouder?

Na de verkiezingen op 21 maart 2018 hoopt GroenLinks vanuit het gemeentebestuur Nijmegen nog Groener, Socialer en Diverser te maken. Een sterk en complementair team van wethouders is daarvoor cruciaal. En misschien pas jij in dat team.

  •     Weet jij visie om te zetten naar effectief beleid?
  •     Wil jij voor alle Nijmeegse inwoners hun bestuurder zijn?
  •     Ben jij integer en aanspreekbaar?
  •     Schuw jij politieke, media-, en financiële processen niet?
  •     En deel jij de GroenLinkse visie op Nijmegen?

Dan willen we jou graag spreken!

Wethoudersteam
Sinds 2002 heeft GroenLinks steeds meerdere wethouders geleverd. De wethouders voeren gezamenlijk het coalitieakkoord uit en besturen samen binnen het grotere team van B&W de stad. Hierbij werken de GroenLinks-wethouders intensief samen met de fractie van GroenLinks in de Raad.
Wij zoeken dan ook teamspelers en mensen die elkaar aanvullen. Van kandidaat-wethouders verwachten we een stevige bestuurlijke ervaring, politiek gevoel en ook een brede inhoudelijke kennis. Tegelijkertijd biedt het kandideren van meerdere wethouders ruimte voor verschillende beleidsspecialisaties, achtergronden in de Nijmeegse samenleving en bestuurservaring. We zoeken uiteindelijk een zo sterk mogelijk team dat inclusief GroenLinks-beleid waarmaakt. Bekijk hier het volledige team- en wethoudersprofiel.

Procedure
Hoewel de GroenLinks fractie uiteindelijk de wethouders voordraagt aan de Raad, hebben we binnen GroenLinks afgesproken dat de leden een zwaarwegend advies geven over wie ze als wethouders namens GroenLinks in een college zouden willen zien. Dit betekent dat mensen die namens GroenLinks wethouder willen worden in Nijmegen ook een kandidaatstellingsprocedure doorlopen en dit najaar deelnemen aan een adviserend leden-referendum. Wil je over deze procedure meer weten kijk dan hier.

Je kunt solliciteren door een mail met motivatiebrief, CV en een (volledig ingevulde) integriteitsverklaring en bewilligingsformulier te sturen naar de kandidatencommissie van GroenLinks Nijmegen. Je kunt jezelf tot uiterlijk 29 augustus 2017 kandideren.