Geef Lent de rust die het verdient

Inwoners van Lent zijn de dupe van getouwtrek tussen overheidsinstanties. Daar moet snel iets aan veranderen, vindt GroenLinks. Een opiniestuk van ons fractielid Daan Moerkerk.

Lent ondergaat de laatste decennia een gedaantewisseling. Aan het begin van de eeuw zijn hele wijken uit de grond gestampt en na een tijdelijke dip wordt er nu weer volop gebouwd. Het groeiende aantal woningen zorgt ook voor uitdagingen. Een voorbeeld daarvan is de toenemende verkeersdrukte in het dorp.

De gemeente heeft haar inwoners in het verleden gerust gesteld. Zij gaf aan dat een oplossing voor de verkeersdrukte tijdig gerealiseerd zou worden. Helaas blijkt de praktijk weerbarstig. Bewoners in Lent zijn hierdoor teleurgesteld in de lokale overheid. Voor veel mensen is de maat vol. Een veel gehoorde zin is “Per direct geen sluipverkeer meer door Lent!”. Hoewel verkeer (niet persé sluipverkeer, er is immers nog geen alternatieve route) uit Lingewaard slechts een deel van het probleem is hebben de bewoners een punt. Binnenkort wordt er een paragraaf aan dit hoofdstuk toegevoegd als de Turennesingel wordt opengesteld voor verkeer.

GroenLinks Nijmegen stelt voor om direct te beginnen met het verkeersluw maken van de Vossenpelssestraat en de Laauwikstraat naar een 30-km zone en daarbij de benodigde snelheidsbeperkende maatregelen te treffen. Het maakt de straten voor de bewoners van de Vossenpels veiliger en herinnert passanten eraan dat ze in een druk bewoond dorp rijden (en niet meer op een afgelegen landweg). Voor inwoners van Lent zou dat een welkome, haalbare eerste stap de goede kant op kunnen zijn.