Geanonimiseerd solliciteren tegen arbeidsdiscriminatie

Geanonimiseerd solliciteren is een maatregel die ingezet kan worden om (onbewuste) discriminatie bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers te voorkomen, door kenmerken zoals de naam, geslacht of leeftijd op cv’s weg te laten.

Fractielid Marieke Smit: “Als GroenLinks vinden we dat de arbeidsmarkt voor alle Nijmegenaren in gelijke mate toegankelijk moet zijn en discriminatie op de arbeidsmarkt en op de werkvloer bestreden dient te worden.

Een ongelijke arbeidsmarkt is slecht voor de economie en slecht voor de sociale cohesie in de stad, maar bovenal onrechtvaardig ten opzichte van mensen die zij uitsluit. “

Onlangs zijn er in Nederland en daarbuiten verschillende onderzoeken geweest die de positieve effecten van geanonimiseerd solliciteren hebben laten zien. Studies van het Sociaal en Cultureel Planbureau en bedrijven als Deutsche Post DHL en L’oreal stelden onomstotelijk vast: geanonimiseerd solliciteren, vermindert de kans op ongelijke behandeling op basis van vooroordelen.

Daarom vinden we als GroenLinks dat we als de gemeente Nijmegen voortouw moet nemen in het stimuleren van gelijke kansen op de arbeidsmarkt en hiernaast een goed voorbeeld moet geven door middel van het invoeren van geanonimiseerd solliciteren binnen de eigen personeelsorganisatie. Een raadsmeerderheid is dat met ons eens.