Extra aandacht voor sociaal beleid

Na het debat over een basisinkomen en de motie voor experimenteren met vertrouwen in de bijstand  is afgelopen woensdag het debatstuk 'Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg'  van GroenLinks besproken. Raadslid April Ranshuijsen: 'We zien dat het systeem van regels rond de bijstand en Participatiewet vastloopt en de positieve effecten uitblijven.

We zien ook dat een kleine groep huishoudens in Nijmegen van veel verschillende regelingen gebruik maakt. Denk daarbij aan combinaties van (jeugd)zorg, inkomensondersteuning, uitkeringen en re-integratietrajecten. Dat is logisch want je ziet vaak dat mensen in een negatieve vicieuze cirkel komen en het ene probleem het andere versterkt of in stand houdt. Wij willen onderzoeken of we hier slimmer, beter en anders mee om kunnen gaan zodat we dit patroon kunnen doorbreken. GroenLinks vind het belangrijk dat we daarbij ook goed gebruiken maken van de ervaringen, kennis en kunde van de mensen om wie het gaat. Daarnaast willen we dat meer inzichtelijk wordt of wat we doen voor re-integratie (€17 miljoen per jaar) effectief en efficiënt is.' Andere fracties hebben woensdag unaniem ingestemd met het voorstel om gezamenlijk als raad op te trekken en één of meerdere bijeenkomsten te organiseren die moeten leiden tot beter inzicht en concrete ideeën.