Een zonnedak in de binnenstad

Woensdag 9 maart 2016 vierden wethouders  Harriët Tiemens (Duurzaamheid) en Renske Helmer-Englebert (Vastgoed) de oplevering van het grootste binnenstedelijke zonnedak met 486 zonnepanelen.  De zonnepanelen liggen op de daken rond de Mariënburg, op o.a. LUX en de bibliotheek.

Het energiezuiniger maken van het gemeentelijk vastgoed past in het streven om als gemeentelijke organisatie in 2030 energieneutraal te zijn. De gemeente draagt op die manier ook met haar eigen panden bij aan de ambitie om als stad uiterlijk in 2045 energieneutraal te zijn.

De komende jaren gaat de gemeente energiebesparende maatregelen doorvoeren bij de overige gemeentelijke panden. Hiervoor is een fonds gecreëerd waaruit jaarlijks twee miljoen beschikbaar is en waar de besparingen aan toegevoegd worden (zogenaamd revolverend fonds). De afgelopen drie jaar is geïnvesteerd in de 70 gemeentelijke gebouwen die het meeste energie verbruiken. Naast grote gebouwen als het stadhuis, de Schouwburg en de Mariënburg, zijn dat gymzalen, wijkcentra en voorzieningenharten. Er zijn vloeren, daken en gevels geïsoleerd en de verlichting en beglazing is vervangen. Daarnaast zijn klimaatinstallaties vervangen of aangepast en zijn er zonnepanelen en zonneboilers geplaatst.