De data zijn: 10 en 17 september en 1 en 8 oktober, van 19:30 tot uiterlijk 22:00 uur op het stadhuis. Na deze introductiereeks komt er de mogelijkheid om stage te lopen binnen de afdeling, bij zowel de fractie als het afdelingsbestuur, maar dit is niet verplicht.

Heb je interesse in het introductieprogramma? Meld je dan aan via bestuur@groenlinksnijmegen.nl. We hechten veel waarde aan diversiteit in de breedste zin van het woord. We nodigen iedereen dan ook uit zich aan te melden voor dit programma. Vanzelfsprekend houden we rekening met maatregelen in verband met COVID-19 zoals die er vanaf september uit zien. Mogelijk zijn we genoodzaakt programma en groepsgrootte hierop aan te passen.