April

Doorgaan met laten zien dat het ook anders kan

Vanavond is de begroting voor de komende jaren besproken. Onze lijsttrekker April Ranshuijsen sprak daarbij in eerste termijn haar waardering uit over de koers die we als stad voeren. April: "GroenLinks gaat in Nijmegen door met laten zien dat het ook anders kan!" Lees Aprils bijdrage hieronder.

GroenLinks kiest voor een schone toekomst. Een toekomst waar óók onze kinderen schone lucht inademen als ze buitenspelen, sporten of naar school fietsen. Daarom zetten we naast de roetnorm in op een milieuzone liefst ter grootte van de hele gemeente zodat we oude en stinkende vervuilende vrachtwagens en auto’s uit onze stad kunnen weren. We blijven investeren in goede fietspaden en wandelroutes. Vervuilende herrie makende brommers en scooters gaan wat GroenLinks betreft zoveel mogelijk van het fietspad af. Zo kan iedereen zich op een schone, gezonde en veilige manier verplaatsen.

In Europa zijn ze het er al over eens, Nijmegen is European Green Capital 2018. De meest duurzame stad van Europa, het resultaat van jarenlang investeren en gezamenlijk optrekken met inwoners en bedrijven. Nijmegen als klimaat- en energieneutrale stad, dat is de ambitie. Als kers op de duurzaamheidstaart ook onlangs nog een Nijmeegse wethouder (en ook nog een van GroenLinks) in de top 5 van de Duurzame top 100 van Trouw. Het geeft maar aan dat we goed bezig zijn. En daar gaan we mee door.

Duurzaamheid houdt meer in dan klimaat, energie, schone lucht of hergebruik van afval. Het gaat ook over dat niemand in armoede hoeft te leven, dat we investeren in de toekomst en ontwikkelkansen van álle kinderen, dat iedereen prettig en betaalbaar kan wonen en de zorg krijgt die hij nodig heeft.

In de afgelopen kabinetsperiode onder VVD en Partij van de Arbeid was het met alle bezuinigingen al even slikken. In Nijmegen laten we zien dat het anders kan. We trekken extra geld uit om de huishoudelijke ondersteuning voor mensen beschikbaar te houden zodat iedereen in een schoon huis kan wonen, we blijven zoeken naar hoe we de voorzieningen voor mensen op of onder de armoedegrens op peil kunnen houden en we starten binnenkort met een experiment om mensen in de bijstand meer eigen regie en vertrouwen te geven.

Maar dit wordt steeds lastiger, zeker nu met het nieuwerechtse kabinet. In de komende periode worden de uitdagingen voor mensen met een laag inkomen, werkzoekenden en chronisch zieken en gehandicapten alleen maar groter. Toen ik vandaag op de oranjesingel fietste en naar de posters in het bushokje keek dacht ik bij mezelf: inderdaad, D66 heeft het voor elkaar.

GroenLinks legt zich daar niet bij neer. De uitdaging om mensen de juiste ondersteuning en zorg te kunnen bieden zijn groot en de keuzes die we daarin kunnen en moeten maken niet altijd even makkelijk. Maar GroenLinks heeft het lef om nieuwe mogelijkheden en werkwijzen te onderzoeken.GroenLinks blijft investeren in mensen. Het Masterplan om meer mensen duurzaam aan het werk en uit de uitkering te helpen is daar een voorbeeld van. We investeren eerst in een goede basis en zijn er van overtuigd dat zich dit sociaal en economisch terugbetaald. We gaan door met dat wat werkt en stoppen of passen aan wat niet werkt. GroenLinks gaat in Nijmegen door met laten zien dat het ook anders kan. In deze begroting vinden we veel van onze plannen en idealen terug. Daarom gaan we ermee instemmen.

 

Voor deze begroting dient GroenLinks de volgende 2 amendementen in:

- ‘Steun en snelheid voor gemeenschappelijk wonen’, waarbij we alvast een eenmalig bedrag beschikbaar stellen om voor de invoering van een garantieregeling de vaart erin te kunnen houden.

Daarnaast zijn we samen met CDA zijn wij bezig plannen te maken om kunst te behouden van na-oorlogse panden die gesloopt worden. Daarvoor zal het CDA straks een amendement mede namens GL indienen.