Doelgroepenvervoer

We kennen ze allemaal: de busjes die door de stad rijden om mensen te vervoeren die ouder zijn, een beperking hebben of naar een speciale school gaan. 

Vanaf volgend jaar moet iedere gemeente dat gaan regelen, waar tot voor kort de provincie dat deed. GroenLinks is tevreden over het plan van aanpak hiervoor: “Onze wethouder mobiliteit heeft goed werk verricht om alle regiogemeenten op één lijn te krijgen. Reizigers trekken zich immers niets aan van gemeentegrenzen, juist daarom is het zo belangrijk dat gemeenten samenwerken. Dat is gelukt in onze regio!” Komende maanden wordt er hard gewerkt aan de plannen. Het is daarbij belangrijk oog te houden voor de gebruikers. “Blijf met hen in gesprek”, was de oproep van woordvoerder Pepijn Boekhorst, want er zijn de nodige zorgen over de bezuinigingen die gehaald moeten worden. Ook vroeg GroenLinks aandacht voor duurzaam vervoer. Als het aan onze fractie ligt, zien we geen dieselbusjes meer in onze stad rijden. We kijken uit naar de busjes die rijden op elektra, waterstof of groengas, aldus Boekhorst.