Dagbesteding ouderen

De gemeente is vanaf januari verantwoordelijk voor de dagbesteding van ouderen met een lichte beperking. Zo’n dagbesteding is belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan, mantelzorgers een rustmoment te geven en mensen actief te houden. Waar voorheen nog een indicatie nodig was om deel te nemen, is het nu de bedoeling dat de dagbesteding een algemeen toegankelijke voorziening wordt. Dat betekent dus een groei van het aantal cliënten en ook door de vergrijzing zullen meer ouderen hiervan gebruik maken. GroenLinks wethouder Bert Frings maakt zich zorgen over deze groei, in combinatie met een forse bezuiniging vanwege het kabinetsbeleid. “Dit wordt een spannend jaar, waarin zal blijken of we deze belangrijke voorziening goed kunnen organiseren. We zullen de groei goed in de gaten houden maar op dit moment kan ik helaas niet beloven dat er geen wachtlijsten ontstaan. Dat baart me zorgen.”

8 zorgaanbieders hebben samengewerkt aan één plan om dit in Nijmegen te organiseren. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “Het is een compliment waard dat deze instellingen hun dienstverlening aan Nijmegenaren zo centraal stellen. We willen graag voor de zomer weer in gesprek over hoe het verloopt, zodat we tijdig kunnen bijsturen als het nodig is. Nu al trekken we flink wat Nijmeegs geld uit voor deze voorziening. Maar met al die bezuinigingen vanuit Den Haag wordt het ons niet gemakkelijk gemaakt.”