Contouren Fort Krayenhoff worden zichtbaar gemaakt. Cultuurhistorie krijgt verdiende plek in het Waalfront.

Het Waalfront, het gebied gelegen tussen het spoor en de Oversteek, wordt omgebouwd van industrieterrein naar een plek om te wonen, werken en recreëren. GroenLinks-raadslid Noël Vergunst: "Met deze omvorming wordt het Waterkwartier verbonden met de Waal en wordt de cultuurhistorie zichtbaar gemaakt. 

Hier hebben Romeinen gewoond, liggen resten van militaire verdedigingswerken en het gebied kent een rijk industrieel verleden."

De laatste tijd bleek weinig van de ambities terug te vinden in de concrete bouwplannen. Buurtbewoners en het cultuurhistorisch platform Rijk van Nijmegen hebben de raad gevraagd om het voormalige Fort Krayenhoff een betere plaats te geven. De fractie van GroenLinks vindt het belangrijk het Waalfront te ontwikkelen met voldoende ruimte voor groene verbindingen en cultuurhistorie en vroeg het college om met voorstellen te komen om dit mogelijk te maken. Uiterlijk in april zal het college de raad verder informeren. Vergunst: "we zijn blij dat cultuurhistorie serieuze aandacht krijgt in Nijmegen. Net als bij de Bastei, kunnen we hier de geschiedenis zichtbaar maken voor de toekomst."