Coalitie investeert in sterker Nijmegen

De coalitiepartijen SP, GroenLinks, Stadspartij DNF en VSP stellen komende gemeenteraadsvergadering een aantal investeringsmaatregelen voor die Nijmegen sterker moeten maken. De komende jaren komt er meer geld beschikbaar voor gezinnen met een minimuminkomen.

De regeling voor 1 computer per gezin, wordt een stuk aantrekkelijker gemaakt: ieder kind dat op school een computer nodig heeft, moet van een betaalbare leaseregeling gebruik kunnen maken. Nog dit jaar start in Nijmegen een experiment om mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, meer vertrouwen en vrijheid te geven. Vanaf deze zomer gaan gemeentelijke toezichthouders ’s nachts woonoverlast en afvaldumping op de Waalstranden en in stadsparken aanpakken. De voorstellen van de vier partijen worden woensdag 28 juni besproken in de Nijmeegse gemeenteraad.

De partijen kiezen voor deze maatregelen om Nijmegen socialer, duurzamer en ondernemender te maken. Ondanks dat de gemeentelijke begroting weinig ruimte biedt voor nieuw beleid wordt er gekozen om te investeren. Een maatregel die zichzelf terugverdiend is de opsporing en controle van illegaal verkamerde panden. De komende 3 jaar wordt dit betaald vanuit de boetes die pandeigenaren moeten betalen omdat zij nooit een vergunning aanvroegen. Nader onderzoek zal plaatsvinden of het haalbaar is oudere werkzoekenden in te zetten om jongere werkzoekenden te begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan. De fracties van SP, GroenLinks, Stadspartij DNF en VSP zijn blij dat er gericht wordt gewerkt aan een sterker Nijmegen.