Buitenspelen is een groot goed!

Het schoolplein van basisschool De Buut is sinds kort één van de bekendste pleintjes van het land. GroenLinks wil dat kinderen hier kunnen blijven spelen.

Het verhaal is bekend: enkele omwonenden ervaren veel geluidhinder en hebben daarover klachten ingediend bij de gemeente. Op basis van geluidonderzoek concludeert de gemeente dat er inderdaad een overschrijding van de normen is, met name op het pannaveld (dat onderdeel is van het schoolplein). Er werd 88 decibel gemeten waar 70 is toegestaan op basis van het activiteitenbesluit milieubeheer (afdeling geluidhinder). De gemeente is wettelijk verplicht de voorschriften te handhaven en legde de school daarom op het pannaveld binnen enkele weken af te breken. De rest van de speelplaats zou daarbij open blijven, ook buiten schooltijden. Kinderen en hun ouders uit de buurt, met basisschool De Buut voorop, strijden sindsdien massaal voor het behoud van het veld.

Het mag duidelijk zijn dat GroenLinks groot voorstander is van buitenspeelgelegenheden. Zo ook in Nijmegen Oost. Er is daar weinig openbare ruimte beschikbaar en daarom is het goed dat er efficiënt gebruik gemaakt wordt van de beschikbare ruime door het schoolplein ook buiten schooltijden open te stellen.

Raadslid Daan Moerkerk:

GroenLinks wil de speelruimte rond deze school behouden. We zijn daarom blij dat het college heeft aangekondigd om tussen school en omwonenden te bemiddelen. Als zij er samen uit komen kan hopelijk een juridisch steekspel worden voorkomen. Dan kunnen de kinderen in Oost, ook buiten schooltijden, gebruik blijven maken van hun geliefde speelveld. Het mag duidelijk zijn: buiten spelen is een groot goed. Hoe meer hoe beter en het moet behouden blijven waar het kan!