Bezuinigingen op cultuur: Erkenning voor Music Meeting

De volgende ronde bezuinigingen op cultuur door de rijksoverheid is ingegaan. Er moet 200 miljoen worden bezuinigd. Deze week kwam het Fonds Podiumkunsten met het bericht dat ten gevolge van de bezuinigingen 70 van de 150 instellingen en gezelschappen in het komende seizoen geen subsidie zullen ontvangen. GroenLinks Nijmegen kijkt naar wat de Nijmeegse instellingen ontvangen en constateert verheugd dat onze instellingen en gezelschappen er goed uit komen: de Music Meeting is gered! Wel maken we ons zorgen over Kwatta.

Landelijk gezien wordt door de bezuinigingen 30-40% van het aanbod geschrapt. In Gelderland en Overijssel ligt dat zelfs nog hoger, 43%. Wat zijn de gevolgen voor Nijmegen?Eerder stelde GroenLinks vragen over Music Meeting en hun plek in het culturele bestel zoals het college zich dat in de toekomst voorstelt. Music Meeting heeft van het Fonds Podiumkunsten een lovende beoordeling gekregen en heeft de komende vier jaar het uitzicht op een jaarlijkse bijdrage van 125.000 euro. Een uitzonderlijke prestatie, van de 40 festivals werden er maar dertien gehonoreerd. Het Fonds concludeerde dat de plannen van Music Meeting “aantrekkelijk, grensverleggend en innovatief” zijn. Zij worden per editie beoordeeld, wat prachtige kansen biedt voor de toekomst. Hiermee wordt bevestigd dat Music Meeting een belangrijke bijdrage levert in het aanbod van muziekfestivals. Eerder al kwam dit tot uitdrukking door de hoge publiekswaardering en het groeiende aantal bezoekers. Wij hopen dat die erkenning ook wordt vertaald in verdere medewerking van de gemeente Nijmegen en dat komende edities van Music Meeting minstens zo succesvol en goed bezocht zullen zijn als in het afgelopen jaar.GroenLinks is ook blij dat kleine organisaties zoals Extrapool en Jazz in Nijmegen ook in het komende seizoen weer een bijdrage krijgen van het Fonds voor de Podiumkunsten. Hun eigenzinnigheid wordt beloond. Net als de Lindenberg en Galerie Marzee ontvingen zij een projectsubsidie voor kleinschalige programmering. Hun inhoudelijke kwaliteit en belang voor kunst en cultuur in Nederland worden hiermee erkend. Ook Doornroosje ontvangt subsidie van het Fonds Podiumkunsten als bijdrage in haar zijn programmering. Kwatta was al eerder uit de culturele basisinfrastructuur (BIS) gehaald en gedwongen te fuseren met andere gezelschappen in Gelderland. Deze nieuwe organisatie heeft ondanks een positief advies geen subsidie gekregen. Wat de gevolgen zijn voor Kwatta is nog niet bekend. Mocht hun toekomst onzeker zijn, dan verdwijnt mogelijk het laatste landelijk bekende theatergezelschap uit Nijmegen.Eerder dit jaar werd de WWIK afgeschaft. Deze regeling maakte het mogelijk voor enkele duizenden startende beeldende kunstenaars met te weinig inkomsten in enkele jaren een succesvolle onderneming te ontwikkelen. Ondanks de positieve resultaten (>90% succes) van dit programma is het door de rechtsconservatieve minderheidsregering van CDA en VVD, die zogenaamd inzet op ondernemerschap en werkgelegenheid, geschrapt.Het beleid van Halbe Zijlstra gaat ten koste van veel plezier voor mensen, maar ook van veel mensen die werkzaam zijn in de culturele sector. Bezuinigingen zonder investeringen en blind staren op de vrije markt betekent op termijn verschraling. Het is een illusie te denken dat kwaliteit door vrije marktprincipes vanzelf komt bovendrijven. Het verlies aan werkgelegenheid gaat niet alleen om kunstenaars en uitvoerende artiesten, maar ook om organisatoren, technici, cateraars en bedrijven die leveren aan de culturele sector.GroenLinks wil zich blijven verzetten tegen deze ontwikkeling en zal ook in de toekomst meewerken aan een divers cultuuraanbod en de kleine instellingen, initiatieven en organisaties in onze stad steunen, in de wetenschap dat zij een belangrijke bijdrage leveren in de ontwikkeling en realisatie van een goed cultureel programma in Nijmegen. Het is niet voor niets dat Nijmegen in de Atlas voor gemeenten als de vierde plek inneemt op basis van waardering van het cultuuraanbod.