Nosos, Diagnosis, Therapeusis, Sanatio, 1977. Ravennamozaïek. Gezondheidscentrum Hazenkamp. Ted Felen, 1977

Behoud unieke Nijmeegse naoorlogse kunst

Unieke Nijmeegse kunst dreigt verloren te gaan, omdat veel gebouwen uit de periode van de wederopbouw vanwege hun ouderdom gesloopt of vernieuwd worden. Gemeenteraadslid Cilia Daemen van GroenLinks pleit samen met de fractie van het CDA voor behoud van naoorlogse kunst in Nijmegen en zij hebben daarvoor een initiatiefvoorstel uitgewerkt: “om te voorkomen dat deze belangrijke fase uit cultuurgeschiedenis verdwijnt, stellen we voor om in kaart te brengen wat er in de stad aan naoorlogse kunst aanwezig is.”

Een belangrijk kenmerk van de wederopbouwperiode (1940 – 1990) was de samenwerking tussen opdrachtgevers, architecten en beeldend kunstenaars. Kunstenaars kregen opdrachten voor omvangrijke kunstwerken om de monotonie van de nieuwbouw te doorbreken en beeldende kunst bij de bevolking te brengen. Belangrijk is wat ons betreft ook om binnen de gemeentelijke organisatie een vast aanspreekpunt aan te stellen voor dit onderwerp. Zo is ook proactief en tijdig een gesprek met gemeentelijke afdelingen en projectontwikkelaars bij de voorgenomen sloop van gebouwen die voorzien zijn van kunst. Als duidelijk is welke kunstwerken de moeite waard zijn om te behouden, pleiten we voor herbestemming op dezelfde locatie, omdat de kunst uit deze periode een sterk lokaal karakter heeft.