Artikel 1 zichtbaar in de stad

De laatste jaren voelen steeds meer mensen zich bedreigd vanwege hun afkomst of overtuiging. Artikel 1 van de Grondwet moet ervoor zorgen dat iedereen in Nederland gelijk behandeld wordt: Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Daarom diende raadslid Cilia Daemen een initiatiefvoorstel in om Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar te maken in het stadhuis en de stadswinkel. Cilia Daemen: “deze gebouwen hebben een publieksfunctie en wij willen Artikel 1 graag op deze plek prominent in beeld brengen zodat iedereen herinnerd wordt aan het uitgangspunt dat alle Nijmegenaren een gelijke behandeling horen te krijgen.”

Het zichtbaar maken van Artikel 1 in het stadhuis is tevens een steun in de rug voor diverse Nijmeegse bewoners, organisaties en initiatieven die zich inzetten voor gelijke behandeling van alle Nijmegenaren.