Armoederegelingen Meedoenregeling en CAZ blijven in stand!

Dankzij twee amendementen op de begroting 2019 over de CAZ (collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met laag inkomen) en de Meedoenregeling kunnen deze twee belangrijke armoederegelingen in 2019 voortgezet blijven worden in de huidige vorm. De amendementen waren een initiatief van de fracties van GroenLinks, de SP en D66 en konden op 14 november op brede steun rekenen van andere fracties in de gemeenteraad.

GroenLinks vindt het heel erg belangrijk dat alle Nijmegenaren mee kunnen doen in onze stad. . De Meedoenregeling helpt daarbij. Hierdoor kunnen volwassenen die dat anders niet zouden kunnen betalen 150 euro per persoon per jaar besteden aan sport, cultuur of andere activiteiten. Steeds meer mensen maken daarvan gebruik. De laagdrempelige Meedoenregeling voorziet dus duidelijk in een behoefte!

In de vorige raadsperiode is in de gemeenteraad afgesproken dat er maximaal 400.000 euro per jaar beschikbaar is voor de Meedoenregeling. Dat blijkt in de praktijk onvoldoende te zijn. Voor 2019 zouden er pijnlijke maatregelen genomen moeten worden om binnen het budget te blijven van 400.000 euro, zoals het verlagen van het bedrag naar 87 euro.

Jeanine Brummel-Ahlaloum, raadslid GroenLinks: “Wij vinden als GroenLinks deze maatregelen onwenselijk omdat dat de participatie van Nijmegenaren met een minimuminkomen in gevaar brengt . Met 87 euro per jaar kan je haast niets meer. Waar kan je nog sporten of een cursus volgen voor dat bedrag? Ook de Clientenraad Participatiewet heeft ons als gemeenteraad daarom dringend verzocht om het bedrag per deelnemer te handhaven op 150 euro en hiervoor in de Stadsbegroting een oplossing te vinden. Dat is gelukt: niet alleen voor 2019, maar ook voor de jaren daarna!”

De fracties van de coalitiepartijen GroenLinks, D66 en SP willen de gemeentelijke bijdrage aan de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het minimum voorlopig niet verlagen. In het coalitieakkoord “Nijmegen: Samen Vooruit” dat afgelopen voorjaar is gesloten stonden GroenLinks, D66 en SP voor de opdracht om een oplossing te vinden voor de forse tekorten op de budgetten voor Werk en Inkomen (BUIG). Een van de noodzakelijke oplossingen was het verlagen van de gemeentelijke maandelijkse premiebijdrage voor de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) met € 6,- per persoon per maand. Omdat het landelijk ‘objectieve’ verdeelmodel voor 2019 is aangepast is de jaarlijkse besparing van € 790.000,- voor 2019 niet nodig. Omdat nu nog niet duidelijk is of het BUIG-tekort structureel zal afnemen, neemt de gemeenteraad bij de Zomernota in 2019 het besluit of de besparing definitief van tafel kan.