Alternatief voor verdwenen wandelpad Lent

Naar aanleiding van vragen van GroenLinks is wethouder Velthuis met bewoners van Lent in gesprek gegaan over een verdwenen wandelpad. Uit dat gesprek is nu een voorstel voor een alternatief wandelpad gekomen.GroenLinks is hier verheugd over. Fractielid Kammi Falihi: "De wethouder heeft uiteindelijk goed naar de bewoners geluisterd, onze complimenten!"

 

Het wandelpad dat in Lent veelvuldig gebruikt werd, moest wijken vanwege woningbouw. Inmiddels is een alternatief gevonden langs het water. De wijkraad toonde zich hiermee tevreden.

Bij toekomstige ontwikkelingen blijft GroenLinks alert.Dit wandelpad stond immers ingetekend in bestemmingsplannen en in het wegenregister. Niettemin werd het nu gemakshalve maar bij de te verkopen kavels ingedeeld omdat het daarmee aantrekkelijker zou zijn. Raadslid Pepijn Oomen: "Bewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zich aan de afspraken houdt en een wijk met voldoende groen zal realiseren."