Aardgasloos Nijmegen stap dichterbij

Het zal niemand ontgaan zijn: Nederlandse en dus ook Nijmeegse woningen gaan van het gas af. Het is een immense opgave, maar een die hard nodig is om klimaatverandering tegen te gaan en de Groningse aardbevingen te stoppen. Met het aanbieden van de warmtevisie 2018 heeft het college van B&W een volgende stap gezet.

Raadslid Daan Moerkerk:

De warmtevisie ziet er goed uit. Zo wordt energie-armoede actief tegengegaan, krijgen inwoners van de stad zoveel als mogelijk de kans om mee te denken over hun eigen wijk en is er ruimte voor nieuwe technieken als die zich voordoen. Ook wordt duidelijk welke stadsgebieden als eerste aan de beurt zijn. Het gaat om Dukenburg, Hengstdal, Bottendaal, het stationsgebied en Hatert.

De keuze voor deze wijken is niet toevallig: in deze wijken zou het gasnet vervangen moeten worden, hebben bewoners al eigen ideeën ingebracht of staan veel huurwoningen, waardoor er in overleg met corporaties en huurders grote aantallen woningen kunnen worden aangepakt.

Nijmegen kijkt ondertussen goed naar de landelijke politiek. Den Haag kan namelijk een belangrijke rol hebben in financiële constructies die ervoor moeten zorgen dat de energietransitie huishoudens niet teveel geld gaat kosten. Ondertussen kijkt Nijmegen zelf ook naar mogelijkheden. Zo kunnen inwoners goedkoop leningen aanschaffen voor het verduurzamen van de woning (waarmee de energielasten flink dalen) en wordt er ook gekeken naar vele andere mogelijkheden.

GroenLinks vindt het van belang dat de juiste keuzes worden gemaakt. Zo vinden we dat het warmtenet hard nodig is voor bestaande bouw. Het kan niet zo zijn dat er een kans is op toekomstige capaciteitsproblemen als gehele nieuwbouwwijken aangesloten worden. Ook vindt de fractie het belangrijk dat de milieutechnische voetafdruk van de keuzes die we nu maken zo klein mogelijk is. Zo is er veel discussie over het gebruik van grote accu's bij woningen. Het is van belang dat de milieu-impact die deze accu's hebben meegewogen wordt in het opstellen van wijktransitieplannen.

GroenLinks Nijmegen is er blij mee dat de gemeente snel doorpakt binnen dit dossier en kijkt reikhalzend uit naar de volgende grote bestuurlijke stap: het opstellen van het wijktransitieplannen. Daarin wordt concreet getoond hoe elk huishouden in het betreffende stadsgebied zich kan voorbereiden op de noodzakelijke verduurzaming van de woning.

Moerkerk:

Het thema leeft in de stad, zeker nu Nijmegen European Green Capital is. De wijk Hees heeft zelfs al teleurgesteld gereageerd op het feit dat zij niet bij de eerste wijken genoemd worden. Gelukkig is het document niet in beton gegoten en bekijkt de wethouder nu in hoeverre Hees alsnog kan aansluiten. Niet alles kan in één keer: vanzelfsprekend is het zo dat er voldoende mankracht moet zijn om het op te pakken. Ook in dat opzicht is hulp vanuit Den Haag belangrijk.