“Die Kostendelersnorm veroorzaakt stress en onzekerheid bij gezinnen in de bijstand waar een kind 21 jaar wordt. Hetzelfde geldt voor mensen met een bijstandsuitkering die willen gaan samenwonen. Met onze voorstellen willen we financiële lucht geven en woningen beschikbaar maken voor woningzoekenden,” legt Abdulahi Hussen uit.

GroenLinks heeft samen met zeven andere partijen uit de Nijmeegse gemeenteraad (Stadspartij Nijmegen, D66, PvdA, CDA, SP, GewoonNijmegen.NU en VVD) het college van B&W gevraagd deze voorstellen uit te voeren.

Financiële problemen door thuiswonend kind

Ouders met een bijstandsuitkering waarvan een kind 21 jaar wordt, worden nu gekort op hun uitkering. Als het kind thuis (blijft) wonen – of weer thuis komt wonen - en niet bij kan dragen in de huishoudelijke kosten, ontstaan financiële problemen. Dit leidt er soms toe dat het kind niet meer thuis kan (komen) wonen en op zoek moet naar een woning. Zo ontstaat nog meer druk op de woningmarkt en het leidt in sommige gevallen tot dakloosheid. Dit alles zorgt voor stress en veel onzekerheid bij deze gezinnen.

Daarom wil GroenLinks “Liever vandaag dan morgen de aangekondigde regel van het kabinet invoeren, zodat er in elk geval tot een kind 27 jaar is, geen problemen ontstaan,” aldus Hussen.

Proef met samenwonen

Daarnaast vindt GroenLinks dat mensen met een bijstandsuitkering die samen gaan wonen in elk geval het eerste jaar niet gekort moeten worden op hun uitkering. Hussen: “We hopen dat deze groep mensen hierdoor minder drempels ervaart om te gaan samenwonen. Om bij te dragen aan hun levensgeluk én woonruimte vrij te maken voor woningzoekenden.”

In andere gemeenten, zoals Tilburg en Arnhem zijn beide maatregelen inmiddels al ingevoerd. “Bij hen is de proefperiode om samen te wonen een half jaar. Dat vinden wij te kort, vandaar dat wij ons college voorstellen een proefperiode van een jaar in te voeren.”