Aanpak overlast vuurwerk kan beter

Vuurwerk afsteken levert bij veel mensen plezier op. Helaas brengt het ook flink wat overlast met zich mee, vooral voor oudere mensen, jonge kinderen en huisdieren. Steeds meer Nederlanders willen dat deze overlast beter wordt aangepakt. Niet voor niets stellen meer gemeenten voor om vuurwerkvrije zones in te stellen, bijvoorbeeld rondom verzorgingshuizen of kinderboerderijen. 

In Nijmegen moeten we helaas nog wachten op extra maatregelen. Onze burgemeester vindt dat Nijmegen voldoende doet en een meerderheid van de raad steunde hem daarin. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst was teleurgesteld: “het is onze taak als gemeente om overlast aan te pakken. Bewoners hebben op verzoek van de gemeenteraad meegedacht over hoe dat zou kunnen. Al deze ideeën worden nu niet opgepakt en dat is onverstandig. “ Direct na de jaarwisseling gaat onze fractie, samen met de VVD, D66 en de Seniorenpartij in overleg over hoe we toch overlast kunnen aanpakken. Een lokaal meldpunt is één van de opties, een proef met een vuurwerkshow in de wijken is een andere optie. Boekhorst: “Met wat creativiteit en lef  kunnen we de jaarwisseling veiliger en prettiger maken voor alle mensen en dieren in Nijmegen. In januari zullen we daarvoor met een plan komen.”