Aandachtslijst moet onverwachte sloop voorkomen

Toen het kenmerkende pand van Verpleeghuis Margriet begin 2013 gesloopt werd, was er niets meer aan te doen. Ondanks felle protesten uit de buurt en uit de Raad, ging het grote bakstenen gebouw in Nijmegen-Oost tegen de vlakte. Triest, maar volkomen legaal, want Margriet was geen monument. Om te voorkomen dat Nijmegen nog eens een geliefd gebouw zou verliezen, deed het college destijds een oproep aan de stad: geef aan welke panden de moeite waard zijn om te behouden.

Binnenkort kent Nijmegen een ‘Aandachtslijst Cultureel Erfgoed’ met daarop een kleine 300 adressen van interessante Nijmeegse bouwwerken. Er staan woonhuizen op de lijst, maar ook bijvoorbeeld de Hema op de Grote Markt en het seinhuisje in de Spoorkuil. Alle panden op de lijst zijn voorgedragen door Nijmegenaren en vervolgens op cultuurhistorische waarde getoetst door de gemeente.

 Waardering

Gemeenteraadslid Jos Reinhoudt benadrukte in het debat dat GroenLinks veel waardering heeft voor deze werkwijze. Door burgers zélf te vragen wat ze waardevol vinden, ontstaat het beste beeld en voorkom je dat vanuit het stadhuis eenzijdig bepaald wordt wat cultuurhistorisch gezien belangrijk is.Opname op de Aandachtslijst Cultureel Erfgoed betekent overigens niet dat het pand onmiddellijk een monumentale status krijgt. De bedoeling van de lijst is een eerste bescherming te vormen tegen onverwachte sloop, zoals bij Verpleeghuis Margriet. Pas zodra er concrete sloopplannen zijn, wordt bestudeerd of een pand definitief voor Nijmegen behouden moet blijven. De raad stelt op 18 maart de aandachtslijst vast.