In 2019 wil ik uitkijken op een windmolen!

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In aanloop daar naar toe stellen we deze weken een aantal van onze kandidaten voor. Zij vertellen over hun motivatie en keuzes voor groene en linkse provinciale politiek.  Vandaag Paul Hofman-Fransen, plaats 4

Je bent nog tamelijk jong. Wat heb je te zoeken in een toch tamelijk ‘ belegen gezelschap’ als de Provinciale Staten van Gelderland?

Het is jammer dat de Staten een 'belegen gezelschap' is. De Staten maken veel besluiten die belangrijk zijn voor de lange termijn. Of het nu gaat over natuur, nieuwe industriegebieden, groene energie, openbaar vervoer, het in stand houden van werkgelegenheid en cultuur of leefbaarheid van het platteland: de effecten van de keuzes die worden gemaakt zullen vooral voelbaar zijn over 10 jaar en later. 

Dat betekend dat je als jongere redenen genoeg hebt om je tussen dit 'belegen gezelschap' te wagen en te proberen ook jouw visie op de zaak te geven. Ik ben blij dat GroenLinks een jonge lijst heeft samengesteld met veel twintigers en dertigers. Samen kunnen we voor een frisse wind zorgen in de Statenzaal.

Waarom heb je juist gekozen voor de provincie en niet voor bijvoorbeeld de gemeenteraad?

Ik heb gekozen voor de Staten omdat je dan, voor mijn gevoel althans, meer kunt sturen op visie. Juist omdat de provincie beleid uitzet dat voor de lange termijn van groot belang is en dat uitstijgt boven de lokale belangen die in één gemeente spelen. Daarbij vind ik dat er voor groene mensen nog een wereld is te winnen in de provincie. De Staten zijn rechts-conservatief, maar ik wil dat groene energie van de grond gaat komen. En ik wil dat we natuur gaan verbinden; dat er geïnvesteerd wordt in beter openbaar vervoer. Kortom: ik wil bijdragen aan een groen en progressief geluid in de provincie, omdat ik dat geluid in de Staten nog veel te zwak vind klinken.

Jouw aandachtsgebied ligt dacht ik meer op het sociale terrein, maar die taak heeft de provincie nu juist (moeten) afstaan aan de gemeenten?

Ik werk momenteel inderdaad in de gehandicaptenzorg, maar mijn opleiding en interesses zijn veel breder dan dat. Ik heb politicologie gestudeerd en houd mij verder onder meer bezig met filosofie. Ik kan mij nog een spotje herinneren toen Femke Halsema net lijsttrekker van GroenLinks was (2003). Dat ging over de zachte waarden in de samenleving:  stilte, rust, natuur, plek geven aan mensen. Dat sprak mij toen enorm aan en is voor mij nog altijd een belangrijke drijfveer: knokken voor die zachte waarden; voor de ontspannen samenleving. Dat heeft voor mij ook alles met welzijn en zorg voor mensen te maken. Ik vind het daarom heel erg leuk dat ik mij in de provincie ook op die kant van het verhaal kan gaan richten.

(Dit filmpje kun je overigens op internet terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=UY0eTeBOt-o. Het is nog steeds bijzonder actueel eigenlijk).

Wat zijn jouw speerpunten waarvoor we jou uit bed kunnen bellen?

Ik vind het bijzonder schrijnend hoe de landbouw en veehouderij zich zo snel de verkeerde kant op hebben ontwikkeld in Nederland. Grootschaligheid staat centraal en vanwege de 'efficiëntie' worden gevolgen voor de natuur, gezondheid en het dierenwelzijn op de koop toe genomen. Dat kan niet zo door gaan. Het gaat hier over ons voedsel en de manier waarop wij met onze omgeving en dieren omgaan. Ik heb ook een lange tocht door de VS gemaakt en heb daar ook gezien waar deze heilloze weg ons kan brengen. Dat moeten we niet willen! Gelukkig zie ik ook de tegenbeweging: mensen willen geen massaproductie voor massaconsumptie maar kiezen steeds vaker voor kwaliteit. Die beweging wil ik steunen. Voor deze kwestie mag je mij zeker wakker bellen.

Wat wil je over 4 jaar bereikt hebben?

Eigenlijk veel meer dan mogelijk zal zijn. Maar ik zou tenminste willen dat we geen extra megastallen hebben, meer aandacht hebben voor de natuur en dat er nu eindelijk écht werk is gemaakt van groene energie. Alle politieke partijen nemen het woord duurzaam graag in de mond, maar nu moeten de windmolens  er gewoon komen. Ik kijk vanuit mijn huis nu nog uit op een kolencentrale. In 2019 wil ik uitkijken op een windmolen!

Meer lezen over Paul? Kijk op https://gelderland.groenlinks.nl/mensen/paul-fransen-0