Quirijn Lokker

Raadslid

Woont in Nijmegen-Midden.

Een stad waar iedereen zichzelf kan zijn!

Nijmegen is een prachtige, progressieve stad. Wat mij enthousiast maakt voor de gemeentepolitiek is dat ik daar een actieve en directe bijdrage kan leveren.

Principes die mij kenmerken zijn gelijkwaardigheid en acceptatie. Iedereen in onze stad heeft het recht om zichzelf te zijn, en verdient het om volwaardig onderdeel te zijn van onze samenleving. Dat betekent gelijke behandeling en eerlijke kansen ongeacht je persoonlijke omstandigheden. Wat je seksuele voorkeur, genderidentiteit, etniciteit of sociaaleconomische achtergrond ook is, iedereen is in Nijmegen welkom!

De diversiteit van Nijmegenaren is een gegeven en een kracht. Dat moeten we gebruiken; we maken plannen voor het bestrijden van discriminatie, racisme, vooroordelen en institutionele ongelijkheid. Daarmee maken we Nijmegen een nog fijnere, inclusievere en veiligere stad voor al haar inwoners!