Quirijn Lokker

Fractievolger

Woont in Nijmegen-Midden.

Bijna elf jaar geleden kwam ik naar Nijmegen voor mijn studie culturele antropologie. Na me een aantal jaren in te zetten voor het COC, eerst als coördinator voorlichting en later als voorzitter, hou ik me nu als zelfstandige ook professioneel bezig met de emancipatie en acceptatie van minderheden. De verrechtsing van het politieke klimaat en de gecreëerde valse tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen motiveren me om mijn maatschappelijke betrokkenheid meer politiek vorm te geven. Ondanks onze verworvenheden is racisme, seksisme, homo- en transfobie nog aan de orde van dag. Ik ben ervan overtuigd dat GroenLinks, als emancipatiepartij pur sang, een rol heeft in het bestrijden hiervan, een rol waar ik me als fractievolger ten volle voor zal inzetten.