Miranda Florussen

Fractievolger

Woont in de Hazenkamp.

"Nijmegen is een stad waar je omkijkt naar iemand die het minder getroffen heeft dan jij. En een stad die in de voorhoede meevecht tegen klimaatverandering.

GroenLinks wil dat de zorg betaalbaar blijft. Dat alle kinderen goed onderwijs krijgen en iedereen onze taal goed spreekt. We komen op voor mensen die de voedselbank nodig hebben. En voor mensen die na een jarenlange vlucht voor oorlog ook hier moeten vechten voor een menswaardig bestaan.

Bovendien willen we onze stad nóg groener en duurzamer maken. We geven in Nijmegen al jaren het goede voorbeeld en voor een gezonde toekomst van onze kinderen en kleinkinderen gaan we daar volop mee door.

Ik kan niet wachten. Nijmegen kan niet wachten."