Jan Ruyssenaars

Hengstdal

Voormalig onderzoek Leprastichting Kenia en adviseur en lobbyist bij Oxfam Novib. Schrijft na aan een boek over Afrika. Actief in tal van rollen bij GroenLinks, vaak rond thema's als ontwikkelingssamenwerking en Afrika.