Elsemiek Kemkes

Galgenveld

Verzorgt momenteel ProDemos gastlessen over politiekĀ en democratie op scholen, van vwo tot speciaal onderwijs. Tot voor kort docent maatschappijleer. Actief als ouder (o.a. in medezeggenschap) aan Karel de Grotecollege en in het samenwerkingsverband passend onderwijs regio Nijmegen.