Alex de Meijer

Wolfskuil

Werkzaam bij de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, o.a. als Projectleider Gelders Model voor windontwikkeling. Ook actief in tal van andere natuurinitiatieven, zoals de Bomenstichting en Windpark Nijmegen.