Wijkteams

Een solidaire stad

De schaal voor het organiseren van ondersteuning en van zorg is voor GroenLinks de wijk.

Daarom zetten we versneld in op de vorming van sociale wijkteams in de hele stad. Deze teams vormen de toegangspoort voor burgers naar allerlei vormen van steun en zorg. In wijkteams werken diverse professionals samen, vanuit verschillende achtergronden. Zonder veel regels en protocollen zorgen we dat mensen de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben, uitgaande van wat mensen, samen met familie en hun netwerk, nog zelf kunnen. In wijken als Lindenholt, Waterkwartier en Waalsprong zijn er al met succes wijkteams. Volgend jaar is een stadsdekkend netwerk van 12 tot 15 sociale wijkteams gerealiseerd.