Werkgroep Mobiliteit en Openbare Ruimte

Als er iets is waar iedereen een mening over heeft, dan is het over het mobiliteitsbeleid van een gemeente.

Te veel files, te weinig parkeerplaatsen? Te veel fietsendiefstal, te weinig fietsenrekken? Te dure bussen, te lage OV-kwaliteit? Denk mee, en voorzie daarmee de fractie van input, waar we als GroenLinks op moeten inzetten. Welke aspecten van 'mobiliteit' moeten prioriteit krijgen?

Doel: formuleren van visie op mobiliteit, ondersteunen van fractie, organiseren van discussieavonden enz.

Betrokken fractielid: Marieke Smit

Vergaderingen: elke 3 weken