Werkgroep Klimaat en Groen

De werkgroep Klimaat & Groen streeft ernaar Nijmegen duurzamer en groener te maken.

Door middel van initiatieven binnen en buiten de politiek wil de werkgroep een bijdrage leveren aan de leefbaarheid voor alle huidige en toekomstige bewoners van Nijmegen. De werkgroep heeft ook een klankbordfunctie voor de fractie. 

Thema’s die bij deze werkgroep behandeld (kunnen) worden zijn onder andere energiebesparing, duurzame energieopwekking, groen in de stad, licht- en luchtvervuiling en recycling. Er wordt maandelijks vergaderd; de actuele data zijn te vinden op de agenda op deze website.