Verkiezingsprogramma 2018-2022

Verder met verandering!

 

YouTube video

Beste Nijmegenaar,

Ik ben trots op onze stad. In het verkiezingsjaar 2018 is Nijmegen European Green Capital. Een titel die alles zegt over onze visie: consequent kiezen voor duurzame en toekomstbestendige maatregelen betaalt zich uit. GroenLinks heeft de afgelopen jaren gewerkt aan verandering. En daar willen we mee doorgaan. Er zijn talrijke ontwikkelingen die naar meer smaken. Verder met verandering!  

Voor mensen met een laag inkomen is een ruimhartig beleid in stand gehouden, tegen de toenemende werkloosheid en de gure Haagse wind in. Hierdoor kan iedereen in Nijmegen aan sportieve en culturele activiteiten meedoen. Dat zetten we onverminderd door. GroenLinks wil dat deze regelingen simpeler en meer gebruiksvriendelijk worden, een (moderne variant van de) stadspas is hiervoor een goede oplossing. De ondersteuning van uitkeringsgerechtigden naar werk wordt persoonlijker en met meer mogelijkheden tot om- en bijscholing voor kansrijke beroepen. Uitgaan van vertrouwen, wederkerigheid en positieve stimulering is hoe wij met elkaar willen omgaan. En zo doen we dat ook in de zorg: voorzieningen blijven op peil. Mensen houden eigen regie.

De vele comfortabele en veilige fietspaden en fietsroutes zorgen ervoor dat het aantal mensen dat op de fiets naar het werk gaat flink is toegenomen. In de binnenstad wordt meer ruimte gecreëerd voor voetgangers en fietsers. Met schone lucht door bussen die op groen gas rijden. Deze keuzes  dragen bij aan een sterke lokale economie en zorgden dat Nijmegen in 2016 de prestigieuze prijs ‘beste fietsstad van Nederland’ kreeg. De lokale duurzame energieproductie neemt toe, terwijl het totale energieverbruik juist afneemt. Waar veel gemeenten blijven steken in mooie woorden, ligt Nijmegen op koers om in 2045 energieneutraal te zijn. Samen met betrokken Nijmegenaren is een grote en sterke beweging in de stad ontstaan die allerlei duurzame initiatieven oplevert.

Het aanbod van cultuur is tegen de tendens in op peil gehouden, en Nijmegen neemt daarmee een mooie vierde plaats in tussen de vijftig grootste steden van Nederland. We zetten in op het Nyma-kwartier als bruisende plek voor ambacht, recreatie, kunst en cultuur: van vervallen industrieterrein naar levendige culturele hotspot.

GroenLinks gaat verder met verandering. Doe met ons mee!

April Ranshuijsen
Lijsttrekker GroenLinks Nijmegen