Anne Jaspers

Raadslid

Woont in Grootstal

"Mijn ideaal voor Nijmegen is een stad die voorop loopt op het gebied van duurzaamheid. Een stad waar de fiets een centrale plaats inneemt in het vervoer, waar afvalscheiding vanzelfsprekend is, waar volop buurtmoestuinen, groene schoolpleinen en eetbare perken zijn en waar wilde bijen zich thuis voelen.

Ik woon al mijn hele leven in Nijmegen en heb grote binding met de stad. Ik heb als fractievolger ervaring opgedaan met het raadswerk. Onder mijn voorzitterschap heeft de GroenLinks werkgroep Klimaat en Groen verschillende successen geboekt. Ook buiten GroenLinks zet ik mij in voor mijn idealen. Zo liggen op mijn initiatief op het appartementencomplex waar ik woon zonnepanelen.

Ziet u net als ik een duurzame toekomst voor Nijmegen weggelegd? Stem dan GroenLinks!"