Bram

Bram Friesen

Raadslid

Woont in Nijmegen-Noord

"Ik ben Bram Friesen (42 jr.), woon met Marianne, Ids (11) en Freek (10) in de Waalsprong en werk als directeur bij adviesbureau Metrum (vastgoed/financiën). Sinds mijn studietijd ben ik Nijmegenaar. Ik vind Nijmegen een geweldige stad met de vele evenementen, rijke historie en diversiteit. Ik kies voor het duurzaam investeren in mensen én woonomgeving. Zodat mensen in Nijmegen zich kunnen ontplooien, dat ‘groene’ ondernemers en bedrijven groeikansen krijgen, Nijmegen zwart ziet van de zonnepanelen en dat ieder die dat nodig heeft zorg of ondersteuning krijgt. Investeren door stevig in te zetten op netwerken, co-creatie en cofinanciering. (Begrotings-)ruimte creëren om samen dingen mogelijk te maken. Dit is mijn doel in een tijd waarin Nijmegen meer taken en minder middelen krijgt vanuit het Rijk. Meer dan voldoende uitdaging om als toekomstig raadslid mijn tanden in te zetten."