Willeke Tydings

Kandidaat nummer 17

Woont in het Centrum.

Graag wil ik bijdragen aan het stadsbestuur van Nijmegen en richt ik mij daarbij vooral op de sociaal-culturele aspecten van de stad. Als groot punt van aandacht voor de komende vier jaar zie ik de Jeugdzorg. Hoe kunnen we de zorg voor onze jongste inwoners verbeteren en betaalbaar houden? Ook wil ik me inzetten om het geweldige culturele aanbod in onze stad op peil te houden!

In Nijmegen studeerde ik Economische en Sociale Geschiedenis, en ik vind het een heerlijke stad. Ik ben al meer dan 25 jaar maatschappelijk en politiek actief. Inwoners van Nijmegen kunnen op mijn inzet en belangstelling rekenen.