Jeanine Brummel-Ahlaloum

Raadslid

Woont in Nijeveld.

Mijn naam is Jeanine Brummel-Ahlaloum en ik ben 42 jaar. Getrouwd, moeder van 3 jonge kinderen,  feministische moslima, wonend in de wijk Nijeveld, vlakbij de Goffert. 

Ruim twintig jaar geleden ben ik als student culturele antropologie in Nijmegen komen wonen en sindsdien beschouw ik Nijmegen als ´mijn stad´.  Ik heb me altijd met veel passie en plezier ingezet voor  Nijmegen en haar diverse inwoners:  als voormalig regiomanager van regio Nijmegen bij Vluchtelingenwerk Zuid & Oost Gelderland maar ook als bestuurslid in diverse stichtingen en verenigingen. Ik was eerder actief bij GroenLinks Nijmegen als bestuurslid in het afdelingsbestuur , als voorzitter van de werkgroep zorg en welzijn en werkgroeplid van de werkgroep multicultureel.

Eind maart 2017 had ik de eer om  Lisa Westerveld op te mogen volgen als gemeenteraadslid in Nijmegen. Totdat ik raadslid werd werkte ik bij Pharos (landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen) in Utrecht als programmamanager op de 2 programma’s ‘Gezondheid asielzoekers en vluchtelingen’ en ‘Vrouwelijke Genitale Verminking’. Sinds 1 april werk ik parttime als senior adviseur voor Pharos,  waardoor ik meer ruimte en tijd heb voor het raadlidmaatschap. Het raadslidmaatschap voor GroenLinks vervul ik inmiddels met veel plezier. Ik ben sinds mei woordvoerder op 3 portefeuilles: armoede en inkomen, vluchtelingen, wonen.

Waar sta ik voor? 

Ik geloof in de kracht van diversiteit en sta voor een inclusieve en interculturele stad.Een stad waar ruimte en respect is voor verschillende geloven en culturen. Ik zet me in voor Nijmegenaren in een kwetsbare positie. Te veel mensen zijn werkloos, leven in armoede leven en hebben schulden. Veel mensen hebben het gevoel ‘aan de kant te staan’ .De kloof tussen arm en rijk, succesvol en kansarm, is op verschillende gebieden alleen maar groter aan het worden in ons steeds complexere samenleving. Deze kloof moet overbrugt worden. Ieder mens in onze stad is waardevol. Iedereen in Nijmegen telt mee en moet mee kunnen doen!

Wil je meer over me weten? Kijk dan op mijn Linked-in profiel http://nl.linkedin.com/pub/jeanine-brummel-ahlaloum/25/57b/b28  of neem contact met me op!

www.jeaninebrummel.nl