Zorg en welzijn

Wethouder Bert Frings en GroenLinks hebben zich in de afgelopen jaren hard gemaakt voor goede zorg en hierbij de mensen die zorg ontvangen voorop geplaatst. 

Ondanks de bezuinigingen vanuit de rijksoverheid wist de gemeente Nijmegen de thuiszorg en wijkverpleging in turbulente tijden tóch op peil te houden. Nijmegen heeft sociale keuzes gemaakt en goede afspraken gemaakt met de zorgaanbieders, en er op die manier bijvoorbeeld voor gezorgd dat er geen euro bezuinigd hoefde te worden op huishoudelijke hulp. WMede daardoor kunnen veel mensen nu met dezelfde zorgaanbieders aan tafel zitten als een paar jaar geleden. In sommige gevallen komt zelfs dezelfde thuishulp nog over de vloer. Ook bij de overname van thuiszorgaanbieders, zoals recent gebeurde bij TSN Thuiszorg, garandeert wethouder Bert Frings continuïteit van goede zorg door afspraken te maken met de verschillende partijen. Voor GroenLinks geldt: goede zorg moet in goede handen blijven!