Windpark Nijmegen-Noord

Nijmegen loopt voorop als het gaat om duurzame energie en klimaatmaatregelen. We zijn niet voor niets European Green Capital 2018. Ons doel: een energieneutrale stad in 2045. Een van de initiatieven in de stad die daar aan bijdraagt is het Windpark Nijmegen-Betuwe.

 

In dit windpark, dat ligt aan de A15 bij Oosterhout, is plek voor negen windmolens. De windmolens zorgen voor duurzame energie in onze stad. GroenLinks Nijmegen draagt het windpark en de coöperatie een warm hart toe. De bouw van de eerste 4 windturbines is in april gestart. De windturbines voorzien minimaal 7000 huishoudens van groene stroom. Met duizenden zonnepanelen, woningisolatie en het warmtenet werken we aan een duurzame stad.

Meer weten of ook investeren in duurzame energie in onze stad? Ga naar de site van het windpark of Power To Nijmegen