Werk

Een solidaire stad

GroenLinks zet zich in om iedereen zoveel mogelijk bij een reguliere werkgever een plaats te geven: in een baan, een werkervaringsplaats of als vorm van dagbesteding.

Dit bevordert ook de sociale integratie en het gevoel van eigenwaarde. Voor mensen die (nog) geen kans maken op de arbeidsmarkt zoekt de gemeente alternatieven: scholing, participatie- en seniorenbanen, leerwerkplaatsen, stageplaatsen, vrijwilligerswerk, dagbesteding. En mensen die zelf een bedrijf willen starten ontvangen actieve ondersteuning.
Van de Sociale Dienst verwachten we een ‘uitrukmentaliteit’. Als mensen zich bij het loket melden omdat het water hen aan de lippen staat, wordt geen afspraak over zes weken gemaakt: die worden meteen geholpen. Jongeren die bij het JongerenLoket aankloppen voor een uitkering, hoeven niet de wettelijke termijn van vier weken te gaan zitten duimendraaien. Zij krijgen advies en ondersteuning om een persoonlijk plan te maken. GroenLinks vindt dat er onderzocht moet worden of deze jongeren na vier weken een arbeidscontract bij de gemeente kunnen krijgen in plaats van een uitkering.