Vermindering schooluitval

Geef jongeren het onderwijs dat ze verdienen

 

Het aantal vroegtijdig schoolverlaters in Nijmegen blijft dalen, dankzij de nauwe samenwerking tussen de gemeente, scholen en verschillende andere organisaties zoals Tandem en het Flexcollege. Daardoor maken steeds meer jongeren hun opleiding en krijgen ze meer vertrouwen in de toekomst. teeds meer jongeren maken hun opleiding af, dat geeft ze vertrouwen in de toekomst. Ook culturele organisaties kunnen hierin veel betekenen. Bij de New Arts Academy van de Lindenberg in Dukenburg kunnen jongeren workshops volgen in rap, mode of theater. Ze krijgen zo de ruimte om zichzelf te uiten en hun talenten te ontdekken. 

Die positieve ontwikkelingen maken de kans op vroegtijdig schoolverlaten kleiner. In Dukenburg proberen de inwoners zelf de jongeren in de wijk te motiveren. Denk bijvoorbeeld aan Futsal Chabbab, een organisatie die huiswerkbegeleiding combineert met zaalvoetbal en ook gevestigd is in Heseveld, Hatert, Lindenholt en Neerbosch-Oost. Inwoners werken daar om Nijmeegse jongeren het onderwijs te geven dat ze verdienen.