Regionale samenwerking

De gemeente werkt op steeds meer beleidsterreinen samen met de regio. Dit is een goede zaak, maar we moeten oog houden voor de democratische controle.

We tuigen geen nieuwe bestuurlijke structuren op waar de gemeenteraad uiteindelijk maar beperkte invloed op heeft. We geven er de voorkeur aan om per beleidsterrein keuzes te maken wat we wel en niet samen met regiogemeentes gaan doen.