Onderwijs

Een solidaire stad

In het onderwijs worden de fundamenten gelegd voor een mooie en succesvolle toekomst van kinderen. Goed onderwijs betekent een goede start. Dat betekent: eventuele achterstanden inhalen en altijd het beste uit kinderen halen.

Goed onderwijs zorgt ook voor een innovatieve en energieke samenleving: de school staat midden in de samenleving. Dit idee kan wat ons betreft veel meer worden versterkt. Het schoolgebouw wordt een plek waar leerlingen goed onderwijs krijgen, maar waar ook gebruik wordt gemaakt van duurzame energie, waar leerlingen in schooltuinen wroeten, waar leerlingen na schooltijd de mogelijkheid hebben te sporten, spelen of om rustig huiswerk kunnen maken. Ook vinden we het belangrijk dat schoolpleinen echte groene speelplekken worden.