Leegstand

Leegstand van winkels en kantoren wordt actief tegengegaan.

De gemeente houdt leegstand bij en eigenaren worden aangeschreven en financieel geprikkeld om hun pand (tegen een lagere huur) te verhuren. Leegstand van kantoren en winkels en sloop van scholen, kerken en boerderijen gaan we tegen door actief mee te werken aan functieverandering maar ook door eigenaren hierop aan te spreken. Dit gebeurt bijvoorbeeld al succesvol op de singels.