Heumensoord

GroenLinks vindt dat er in Nijmegen plek moet zijn voor mensen die in hun eigen land niet veilig kunnen leven. Daarom hebben wij de opvang van 3000 vluchtelingen in Heumensoord vanaf het begin gesteund. Nijmegen heeft zich hierbij van zijn gastvrije kant laten zien. Veel vrijwilligers hebben zich rond Heumensoord verzameld en de nieuwkomers met prachtige initiatieven een warm welkom gegeven. We konden in de maanden na het besluit op een respectvolle manier het debat met elkaar aan blijven gaan. De leefomstandigheden waren niet optimaal, zeker niet voor kwetsbare vluchtelingen zoals homoseksuelen. Voor hen zijn we opgekomen en we hebben het Nijmeegse geluid laten horen in Den Haag. Ook blijft GroenLinks zich inzetten voor vrijwilligersinitiatieven vanuit de stad en roepen we op om de vrijwilligers door hun netwerk in de stad te zien als een belangrijke partner in het proces van integratie en huisvesting van de vluchtelingen. Zo maken we samen de sociale stad Nijmegen waar.

We zijn trots op alle vrijwlligers in Nijmegen die meehielpen rondom Heumensoord en die zich blijven inzetten voor mensen in de stad. En we willen ons blijven inzetten! Nijmegen is gastvrij voor 500 statushouders. We gaan extra woningen bouwen voor nieuwe en oude Nijmegenaren, zorgen voor een snelle integratie van mensen die uiteindelijk in Nijmegen gaan wonen. We gaan inzetten op taal, op onderwijs en werk, zodat mensne zich snel thuis voelen in Nijmegen.