Goede zorg

GroenLinks wil dat goede zorg behouden blijft voor iedereen die dat nodig heeft. Daarom zijn in Nijmegen landelijke bezuinigingen op huishoudelijke hulp teruggedraaid en blijft er een vorm van het Persoons Gebonden Budget (PGB) bestaan. De thuiszorg blijft op peil als het aan GroenLinks ligt. Door de realisatie van een stadsdekkend netwerk van 10 sociale wijkteams is zorg altijd dichtbij.

Met het creëren van sociale broedplaatsen in iedere wijk wil GroenLinks graag dat mensen samen bepalen welke voorzieningen en ondersteuning nodig zijn in hun omgeving. Mensen met een lichamelijke beperking moeten overal aan het werk kunnen. De gemeente neemt obstakels hiervoor weg.

GroenLinks zet vooral in op een sterk preventief beleid. Door sport en beweging te stimuleren, te werken aan gezonde lucht, en gezonde voeding aan te bieden op scholen, zetten we in op een goede gezondheid voor alle Nijmegenaren.

"Zorgvoorzieningen blijven op peil. Mensen houden eigen regie!" - April Ranshuijsen

Luister ons verkiezingsprogramma:

Of lees/luister ons hele verkiezingsprogramma hier!

Sluit je aan

Samen gaan we verder met verandering en werken we aan een groen en eerlijk Nijmegen

doe mee