Met het creëren van sociale broedplaatsen in iedere wijk wil GroenLinks graag dat mensen samen bepalen welke voorzieningen en ondersteuning nodig zijn in hun omgeving. Mensen met een lichamelijke beperking moeten overal aan het werk kunnen. De gemeente neemt obstakels hiervoor weg.

GroenLinks zet vooral in op een sterk preventief beleid. Door sport en beweging te stimuleren, te werken aan gezonde lucht, en gezonde voeding aan te bieden op scholen, zetten we in op een goede gezondheid voor alle Nijmegenaren.