Financiële reserves

Financiële reserves

De afgelopen jaren had de gemeente voldoende reserves om tegenvallers op te vangen.

De verslechterde grondexploitaties in de Waalsprong, het Waalfront en bedrijventerrein Bergerden heeft de gemeente genoodzaakt flink af te boeken en geld uit de opgebouwde reserves te halen. In 2013 heeft de gemeente ervoor gekozen om extra geld vrij te maken om de reserves te vullen. Binnen enkele jaren zijn de reserves weer op peil, mits zich geen extra tegenvallers en nieuwe Rijksbezuinigingen voordoen.